Intro Gallery

Главната цел на мястото е да бъде притегателен център за модерно, градско изкуство.

Тук можеш да срещнеш млади и утвърдени автори, които имат афинитет към креативния съвременен дизайн и искат да достигнат със своето послание до хората. Галерията е открита на  30.09.2017 г. Тя се намира на ул. Цар Самуил №28 (софийската улица на галериите). Галерията има за цел да въведе ново начало в представянето на млади, съвременни автори и вече утвърдени такива. INTRO е мястото в София за модерно, градско изкуство търсещо колаборация с чуждестранни артисти и организиращо различни събития в сферата на културата и изкуството.