Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-старото и най-голямо висше учебно заведение в България. Сградата е построена с дарение на братята Евлоги и Христо Георгиеви, чиито скулптури красят фасадата ѝ. Тържествено е осветена през 1934 година. Софийският университет не е концентриран на едно място по типа „кампус“, каквато е била първоначалната идея на двамата братя дарители. Шестнадесет факултета са разпръснати на различни места в града, като емблематичната сграда на Ректората и библиотеката са разположени на заслуженото си топ централно място в София. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-елитното учебно заведение в страната, а според световната класация на университетите към 2014 година той заема 826 място в света и 341 в цяла Европа.