Ротонда „Св. Георги“

Православната църква, наречена „Георги Победоносец“, се намира във вътрешния двор между сградите на хотел Шератон и Президентството на ниво с няколко метра по-ниско от съвременните софийски улици. Смята се за най-старата запазена сграда в града, построена по времето, когато София е била резиденция на императорите Галерий и Константин Велики. Църквата е част от голям античен комплекс от сгради от края на III век и началото на IV. Куполът ѝ се издига на 13,70 м от пода, но въпреки неголемите си размери, този паметник има внушително въздействие и е обект на задълбочени изследвания и интерес. През хилядолетното си съществуване сградата е била ползвана като обществена, култова,  жилищна, а от XVI до XIX век – е била превърната и в джамия. Вътрешността и приютява фрагменти от пет слоя стенописи от различинете векове. В Ротондата понякога освен религиозни мероприятия, се провеждат и тържествени военни церемонии, изнасят се концерти с православна и класическа музика.