Credo Bonum

Галерия и пространство за събития, посветени на съвременното изкуство, социално-ангажирани проекти и идеи за бъдещето.

Част от фондация Credo Bonum и в синхрон с целите й. Чрез нестандартни прояви и образователни възможности тук често ни запознават и с различни измерения на изкуството.

Галерията е открита в края на 2003 г. от Цветелина Бориславова – председател на Надзорния съвет на Стопанска и инвестиционна банка. До 2008 г. галерията съществува под името СИБАНК като единствен пример за симбиоза между банка и културна институция в България.

Един от основните принципи на това сътрудничество, формулирани още в самото начало от Георги Лозанов, е пресичането на естетическата консервативност и артистичния произвол. Изпълнявайки репрезентативните си функции като неизменна част от имиджа на финансовата институция, галерията постепенно се развива в двойния код, очертан от музеите на съвременното изкуство: мисли класическото като утвърдено авангардно.

Повече информация за галерията, може да намерите тук.