Ракурси

“Ракурси“ е независима галерия за модерно и съвременно изкуство, основана през 2004 година от Росица Чушева и Румяна Йонева.

Галерията е жизнено пространство със своя идентичност, отворена за всички видове медии. Работи с група водещи художници, показва и лансира млади автори, реализира собствени кураторски проекти и си сътрудничи с творци и институции по различни програми.

Пространството на галерията е подходящо за организиране на събития от различен характер – презентации на продукти, връчване на дипломи и награди, срещи, коктейли, частни посещения, лекции. В залите на галерията може да бъде инсталирано аудио-визуално оборудване или други продукти, необходими за провеждане на събитието. Срещите с колеги, приятели или партньори в просторните помещения сред произведения на изкуството или в красивия вътрешен двор са особено приятни и ползотворни.

Повече информация може да намерите тук.